SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC (2 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 200.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 9h00 đến 18h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
    08/12/2019 67-76       Win x2
    07/12/2019 29-92       Win x2
    06/12/2019 34-43       Win x2
    05/12/2019 25-52       Win x1
    04/12/2019 13-31       Win x2
    03/12/2019 57-75       Win x2
    02/12/2019 89-98       Win x2
    01/12/2019 57-75       Win x1
    30/11/2019 18-18       Win x2
    29/11/2019 25-52       Win x2
    28/11/2019 19-91       Win x2
    27/11/2019 79×2-97       Win x2
    26/11/2019 45-54       miss
    25/11/2019 89-98       Win x2
    24/11/2019 21-12       miss
    23/11/2019 39-93       miss
    22/11/2019 56-65       Win x1
    21/11/2019 27-72       miss
    20/11/2019 49-94       miss
    19/11/2019 18-81       Win x2
    18/11/2019 69-96       miss
    17/11/2019 07-70       Win x1
    16/11/2019 78-87       Win x2
    15/11/2019 34-43       miss
    14/11/2019 09-90       Win x2
    13/11/2019 45-54       Win x2
    12/11/2019 36-63       Win x2
    11/11/2019 45-54       miss
    10/11/2019 58-85       Win x2
    09/11/2019 05-50       Win x1
    08/11/2019 25-52       Win x2
    07/11/2019 38-83×2       Win x2
    06/11/2019 09-90       Win x2
    05/11/2019 34×2-43       Win x3
    04/11/2019 25-52       Win x1
    03/11/2019 09-90       Win x2
    02/11/2019 59-95       Win x2
    01/11/2019 78-87       Win x2
    31/10/2019 59-95       Win x1
    30/10/2019 02-20       miss
    29/10/2019 83-38       miss
    28/10/2019 24-42       miss
    27/10/2019 16-61       Win x2
    26/10/2019 34-43       Win x1
    25/10/2019 26-62       Win x2
    24/10/2019 89-98       Win x2
    23/10/2019 45-54       Win x2
    22/10/2019 56-65       miss
    21/10/2019 59-95       Win x2
    20/10/2019 13-31       Win x2
    19/10/2019 18-81       Win x2
    18/10/2019 48×2-84       Win x2
    17/10/2019 27-72       Win x1
    16/10/2019 16×2-61       Win x3
    15/10/2019 45-54       Win x2
    14/10/2019 26-62       Win x2
    13/10/2019 78-87       Win x2
    12/10/2019 23-32       miss
    11/10/2019 08-80       Win x2
    10/10/2019 02-20       Win x2
    09/10/2019 39-93       Win x2
    08/10/2019 05-50       Win x2
    07/10/2019 27-72       miss
    06/10/2019 29-92       Win x2
    05/10/2019 04-40       Win x2
    04/10/2019 19-91       Win x2
    03/10/2019 28-82       Win x2
    02/10/2019 47-74×2       Win x2
    01/10/2019 37-73       miss
    30/09/2019 46-64       Win x2
    29/09/2019 70-07       Win x1
    28/09/2019 08-80       Win x1
    27/09/2019 46-64×2       Win x3
    26/09/2019 02-20       Win x2 
    25/09/2019 13-31       Win x2 
    24/09/2019 68-86       Win x2 
    23/09/2019 13-31       Win x2 
    22/09/2019 01-10       Win x2 
    21/09/2019 78-87       Win x2 
    20/09/2019 09-90       miss
    19/09/2019 25-52       Win x1
    18/09/2019 39-93       Win x2 
    17/09/2019 28-82       Win x2 
    16/09/2019 45-54       Win x2 
    15/09/2019 88×2-66       Win x2 
    14/09/2019 56-65       Win x2 
    13/09/2019 15-51       miss
    12/09/2019 03-30       Win x1 
    11/09/2019 07-70       Win x1 
    10/09/2019 23-32       Win x2 
    09/09/2019 19-91       Win x2 
    08/09/2019 28-82       Win x2 
    07/09/2019 09-90       Win x2 
    06/09/2019 56-65       miss
    05/09/2019 29-92       miss
    04/09/2019 48-84       Win x2 
    03/09/2019 69-96       Win x2 
    02/09/2019 25-52       Win x2 
    01/09/2019 18×2-81       Win x2