ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP (1 ngày), giá: 300.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 9h00 đến 18h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY 
21/02/2020 Đầu 1– Đuôi 0 Miss
20/02/2020 Đầu 4– Đuôi 3 Miss
19/02/2020 Đầu 9– Đuôi 8 win Đầu 9– Đuôi 8
18/02/2020 Đầu 0– Đuôi 5 Miss
17/02/2020 Đầu 2– Đuôi 9 Miss
16/02/2020 Đầu 6– Đuôi 8 Miss
15/02/2020 Đầu 1– Đuôi 0 win Đầu 1
14/02/2020 Đầu 5– Đuôi 8 win Đầu 5
13/02/2020 Đầu 2– Đuôi 3 Miss
12/02/2020 Đầu 5– Đuôi 8 Miss
11/02/2020 Đầu 9– Đuôi 6 win Đầu 9– Đuôi 6
10/02/2020 Đầu 0– Đuôi 8 Miss
09/02/2020 Đầu 4– Đuôi 5 win Đầu 4
08/02/2020 Đầu 9– Đuôi 1 win Đầu 9– Đuôi 1
07/02/2020 Đầu 2– Đuôi 2 Miss
06/02/2020 Đầu 2– Đuôi 8 Miss
05/02/2020 Đầu 5– Đuôi 1 Miss
04/02/2020 Đầu 1– Đuôi 0 win Đầu 1– Đuôi 0
03/02/2020 Đầu 7– Đuôi 0 Miss
02/02/2020 Đầu 3– Đuôi 4 win Đầu 3– Đuôi 4
01/02/2020 Đầu 0– Đuôi 3 Miss
31/01/2020 Đầu 2– Đuôi 5 win Đuôi 5 
30/01/2020 Đầu 6– Đuôi 7 Miss
29/01/2020 Đầu 8– Đuôi 9 win Đầu 8– Đuôi 9
28/01/2020 Đầu 4– Đuôi 0 win Đầu 4– Đuôi 0
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 2– Đuôi 3 Miss
22/01/2020 Đầu 4– Đuôi 2 win Đầu 4
21/01/2020 Đầu 9– Đuôi 7 win Đầu 9- Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 5– Đuôi 1 win Đầu 5
19/01/2020 Đầu 9– Đuôi 3 Miss
18/01/2020 Đầu 0– Đuôi 6 win Đầu 0– Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 7– Đuôi 1 win Đầu 7– Đuôi 1
16/01/2020 Đầu 3– Đuôi 8 Miss
15/01/2020 Đầu 0– Đuôi 1 Miss
14/01/2020 Đầu 6– Đuôi 7  win Đầu 6
13/01/2020 Đầu 4– Đuôi 3  win Đầu 4
12/01/2020 Đầu 3– Đuôi 9 Miss
11/01/2020 Đầu 5– Đuôi 8 win Đầu 5– Đuôi 8
10/01/2020 Đầu 9– Đuôi 6 win Đầu 9– Đuôi 6
09/01/2020 Đầu 9– Đuôi 5 Miss
08/01/2020 Đầu 0– Đuôi 7 win Đầu 0
07/01/2020 Đầu 5– Đuôi 4 win Đầu 5– Đuôi 4 
06/01/2020 Đầu 1– Đuôi 9  win Đầu1
05/01/2020 Đầu 5– Đuôi 1  win Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 4– Đuôi 8  win Đầu 4
03/01/2020 Đầu 9– Đuôi 2 Miss
02/01/2020 Đầu 0– Đuôi 4 win Đầu 0– Đuôi 4
01/01/2020 Đầu 2– Đuôi 0 Miss
31/12/2019 Đầu 6– Đuôi 2 Miss
30/12/2019 Đầu 8– Đuôi 8 win Đầu 8– Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 0– Đuôi 3 win Đầu 0
28/12/2019 Đầu 0– Đuôi 6 win Đầu 0
27/12/2019 Đầu 2– Đuôi 1 Miss
26/12/2019 Đầu 3– Đuôi 9 win Đầu 3– Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 8– Đuôi 1 win Đầu 8– Đuôi 1
24/12/2019 Đầu 0– Đuôi 1 Miss
23/12/2019 Đầu 2– Đuôi 9  win Đầu 2
22/12/2019 Đầu 0– Đuôi 5 Miss
21/12/2019 Đầu 4– Đuôi 8 win Đầu 4– Đuôi 8
20/12/2019 Đầu 5– Đuôi 7 Miss
19/12/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Miss
18/12/2019 Đầu 5– Đuôi 6 Miss
17/12/2019 Đầu 2– Đuôi 2 win Đầu 2– Đuôi 2
16/12/2019 Đầu 1– Đuôi 7 Miss
15/12/2019 Đầu 0– Đuôi 8 win Đầu 0
14/12/2019 Đầu 9– Đuôi 4 win Đầu 9– Đuôi 4
13/12/2019 Đầu 7– Đuôi 6  win Đầu 7– Đuôi 6
12/12/2019 Đầu 1– Đuôi 7 win Đuôi 7
11/12/2019 Đầu 5– Đuôi 9 Miss
10/12/2019 Đầu 3– Đuôi 1 win Đầu 3
09/12/2019 Đầu 7– Đuôi 4 win Đầu 7
08/12/2019 Đầu 4– Đuôi 0 win Đầu 4– Đuôi 0
07/12/2019 Đầu 3– Đuôi 8 win Đầu 3– Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 3– Đuôi 6 win Đầu 3
05/12/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Miss
04/12/2019 Đầu 1– Đuôi 8 win Đầu 1
03/12/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Miss
02/12/2019 Đầu 3– Đuôi 7 win Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 2– Đuôi 4 Miss