ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP (1 ngày), giá: 300.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 9h00 đến 18h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY 
09/12/2019 Đầu 7– Đuôi 4 win Đầu 7
08/12/2019 Đầu 4– Đuôi 0 win Đầu 4– Đuôi 0
07/12/2019 Đầu 3– Đuôi 8 win Đầu 3– Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 3– Đuôi 6 win Đầu 3
05/12/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Miss
04/12/2019 Đầu 1– Đuôi 8 win Đầu 1
03/12/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Miss
02/12/2019 Đầu 3– Đuôi 7 win Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 2– Đuôi 4 Miss
30/11/2019 Đầu 9– Đuôi 6 win Đầu 9- Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 0– Đuôi 5 win Đầu 0
28/11/2019 Đầu 7– Đuôi 2 win Đuôi 2
27/11/2019 Đầu 2– Đuôi 0 Miss
26/11/2019 Đầu 3– Đuôi 1 win Đầu 3– Đuôi 1
25/11/2019 Đầu 6– Đuôi 9 win Đầu 6
24/11/2019 Đầu 2– Đuôi 4 Miss
23/11/2019 Đầu 3– Đuôi 6 win Đầu 3– Đuôi 6
22/11/2019 Đầu 0– Đuôi 4 Miss
21/11/2019 Đầu 1– Đuôi 2  win Đầu 1
20/11/2019 Đầu 9– Đuôi 6 Miss
19/11/2019 Đầu 4– Đuôi 2 win Đầu 4– Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 3– Đuôi 1 Miss
17/11/2019 Đầu 0– Đuôi 0 win Đầu 0– Đuôi 0
16/11/2019 Đầu 8– Đuôi 9 win Đầu 8
15/11/2019 Đầu 3– Đuôi 6 Miss
14/11/2019 Đầu 5– Đuôi 8 win Đầu 5– Đuôi 8
13/11/2019 Đầu 1– Đuôi 2 win Đầu 1
12/11/2019 Đầu 7– Đuôi 5 Miss
11/11/2019 Đầu 5– Đuôi 6 win Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 1– Đuôi 0 win Đầu 1– Đuôi 0
09/11/2019 Đầu 0– Đuôi 5 win Đầu 0
08/11/2019 Đầu 7– Đuôi 6 Miss
07/11/2019 Đầu 2– Đuôi 3 win Đầu 2
06/11/2019 Đầu 8– Đuôi 1 win Đầu 8– Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 8– Đuôi 0 win Đuôi 0
04/11/2019 Đầu 2– Đuôi 3 win Đuôi 3
03/11/2019 Đầu 1– Đuôi 1 win Đầu 1– Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 5– Đuôi 4 win Đuôi 4   
01/11/2019 Đầu 0– Đuôi 2 Miss
31/10/2019 Đầu 2– Đuôi 3 Miss
30/10/2019 Đầu 9– Đuôi 5 win Đầu 9
29/10/2019 Đầu 4– Đuôi 2 win Đầu 4– Đuôi 2 
28/10/2019 Đầu 4– Đuôi 5 Miss
27/10/2019 Đầu 1– Đuôi 3 win Đầu 1
26/10/2019 Đầu 6– Đuôi 2 Miss
25/10/2019 Đầu 8– Đuôi 4   win Đầu 8– Đuôi 4   
24/10/2019 Đầu 0– Đuôi 8 Miss
23/10/2019 Đầu 5– Đuôi 2 win Đầu 5
22/10/2019 Đầu 1- Đuôi 7  win Đuôi 7   
21/10/2019 Đầu 7– Đuôi 4  win Đầu 7– Đuôi 4   
20/10/2019 Đầu 4– Đuôi 9  win Đầu 4– Đuôi 9   
19/10/2019 Đầu 3– Đuôi 6 Miss
18/10/2019 Đầu 5– Đuôi 4 Miss
17/10/2019 Đầu 6– Đuôi 0 win Đầu 6  
16/10/2019 Đầu 4– Đuôi 1 win Đầu 4– Đuôi 1   
15/10/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Miss
14/10/2019 Đầu 7– Đuôi 4 Miss
13/10/2019 Đầu 4– Đuôi 8  win  Đầu 4– Đuôi
12/10/2019 Đầu 0– Đuôi 8 win  Đầu 0 
11/10/2019 Đầu 2– Đuôi 5 Miss
10/10/2019 Đầu 4– Đuôi 5 win  Đầu 4 
09/10/2019 Đầu 8– Đuôi 4 win  Đầu 8– Đuôi 4 
08/10/2019 Đầu 2– Đuôi 4 Miss
07/10/2019 Đầu 0– Đuôi 2 win  Đầu 0
06/10/2019 Đầu 7– Đuôi 5 win  Đầu 7– Đuôi 5
05/10/2019 Đầu 5– Đuôi 2 win  Đầu 5– Đuôi 2
04/10/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Miss
03/10/2019 Đầu 9– Đuôi 1 Miss
02/10/2019 Đầu 5– Đuôi 9 Miss
01/10/2019 Đầu 1– Đuôi 5 win  Đầu 1– Đuôi 5 
30/09/2019 Đầu 9– Đuôi 4 win Đuôi 4 
29/09/2019 Đầu 4– Đuôi 8 Miss
28/09/2019 Đầu 2– Đuôi 6 win Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 7– Đuôi 8 win  Đầu 7– Đuôi 8
26/09/2019 Đầu 5– Đuôi 7 win  Đầu 5– Đuôi 7
25/09/2019 Đầu 1– Đuôi 7 Miss
24/09/2019 Đầu 6– Đuôi 5 Miss
23/09/2019 Đầu 2– Đuôi 9 win  Đầu 2– Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 3– Đuôi 4 win   Đuôi 4
21/09/2019 Đầu 5– Đuôi 9 Miss
20/09/2019 Đầu 1– Đuôi 7 Miss
19/09/2019 Đầu 2– Đuôi 9 win  Đầu
18/09/2019 Đầu 4– Đuôi 6 win  Đầu 4– Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 0– Đuôi 1 win  Đầu 0– Đuôi 1
16/09/2019 Đầu 6– Đuôi 7 win   Đuôi 7 
15/09/2019 Đầu 1– Đuôi 8 Miss
14/09/2019 Đầu 6– Đuôi 4 Miss
13/09/2019 Đầu 8– Đuôi 2 win  Đầu 8– Đuôi 2 
12/09/2019 Đầu 7– Đuôi 6 Miss
11/09/2019 Đầu 5– Đuôi 6 Miss
10/09/2019 Đầu 2– Đuôi 1 win   Đuôi 1
09/09/2019 Đầu 8– Đuôi 3 win  Đầu 8– Đuôi 3
08/09/2019 Đầu 3– Đuôi 8 win Đuôi 8
07/09/2019 Đầu 0– Đuôi 8 Miss
06/09/2019 Đầu 1– Đuôi 7 win  Đầu 1- Đuôi 7
05/09/2019 Đầu 5– Đuôi 5 win  Đầu 5
04/09/2019 Đầu 8– Đuôi 4 win  Đầu 8– Đuôi 4
03/09/2019 Đầu 0– Đuôi 3 Miss
02/09/2019 Đầu 4– Đuôi 6 Miss
01/09/2019 Đầu 9– Đuôi 7 win  Đầu 9– Đuôi 7